Култура

Дрвјата ги сакаме од повеќе причини, а една е дека тие можат да изгледаат прекрасно