Култура

„Мијачка“ е најновото кореографско решение на Марјан Андоновски

„Мијачка“ е првото кореографско решение на етнокореологот Марјан Андоновски, што премиерно беше изведена на последниот годишен концерт на НУ Танец. Марјан Андоновски оваа година го прослави својот 15 годишен јубилеј како играрец во „Танец“. Неговите сценски достигнувања се препознатливи по изведбата на бројни  солистички и истакнати точки на повеќе од 350 концерти и настапи во земјава и надвор од неа.

Марјан Андоновски

                Како етнокореолог кој своите познавања од областа на народната игра ги надополнува со професионално сценско искуство, по направените бројни теренски истражувања изминативе години Марјан одлучи да го создаде првото  кореографско решение „Мијачка“ посветена на богатата традиционална култура на Мијаците од етничкиот предел Мала Река.

            „Целта на ова дело беше да се направи сценска адаптација на народните игри и песни карактеристични за Мијаците правејки баланс помеѓу актуелната „мода“ за создавање кореографии и задржување на традиционалниот контекст при процесот на креирање. Кога сме кај уметничкиот кадар во Танец може да се каже дека реализирањето на кореографско решение не претставува сложен процес со оглед на тоа што станува збор за професионални играорци, па затоа главниот акцент го ставив на спецификите во делот на стилските  карактеристи кои се присутни само кај Мијаците – Вели Марјан

         Ората, „Повратешко, Манукот„, „Лесното“, „Скудрунка“, „ Џангурица и песните Ни прела гора ни ткала, Невесто око калешо и Река газит малој моме со голема доза на умереност, стил, префинетост и сценски познавања складно се споени во ова дело за кое може со сигурност да се каже дека претставува традиција преточена во уметност. Народната носија ја дообјаснува суштината на сценскиот изглед на уметниците прикажувајки го социјалниот статус во делот на облековната култура кај Мијаците.

             Иако има Мијачко потекло и создавањето на ова кореографско решение е со емотивна основа, Марјан вели дека неговата креативност и инспирација штотуку ќе бидат препознаени на сцената преку нови авторски дела од различни етнички предели на нашата земја.

             Изминатиов период Марјан го подготвува магистерскиот труд на една интересна тема за која ќе ни открие детаљи во некоја наредна прилика. Тој се надева дека со објавата на овој труд ќе биде промовирана и неговата прва книга со научно – истражувачки карактер која ќе послужи на идните генерации етнокореолози и љубители на македонската традиционална игра.

Автор: