Култура

Убавината на природата

Убавината на природата ја запознаваме преку вакви филмови, а таа бива се подалечна и страна за нас.

Автор: